روبات نقاش کوچک

این که یک روبات بتواند اشکالی را رسم کند، اشکالی که برای ما معنای خاصی می دهند در نوع خود یک پیشرفت بزرگ به شمار می رود. اطلاعات بیشتر در سایت شبکه: http://www.shabakeh-mag.com/robot/6680

دانلود (6.03 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 17 بهمن 1395

نقاشی

همچنین پیشنهاد می شود