تعقیب و گریز دزد و پلیس و تصادف خودروهای فراری

خودرویی که قصد فرار از دست پلیس را داشت به انتهای اتوبوس برخورد کرد البته تعقیب و گریزی در کار نیست خودروی جلوی که کنترلش را از دست داد متعلق به کارگاه پلیس مسکو بوده..ها ها ها

دانلود (3.44 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 18 بهمن 1395

همچنین پیشنهاد می شود