بیکاری

مجموعه گزارش های «پارک آزاد» میان قشرهای مختلف مردم در سطح جامعه می رود و نظر آنان پیرامون موضوعات مختلف را جویا می شود.این قسمت بیکاری!

دانلود (5.26 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 17 بهمن 1395

جالب

همچنین پیشنهاد می شود