لحظه تصادف قطار با اتوبوس از کنترل خارج شده

یدلند، TX - تصویری از یک حادثه مربوط به یک اتوبوس TRAX توفنده به قطار ثابت در میدلند است released.The شده تصادف تماس در 9 ژانویه، 2017 اتفاق افتاد، در نزدیکی تقاطع غرب حلقه 250 و بزرگراه 80.As شما می توانید در را ببینید ویدئو، راننده اتوبوس رکود و مسافران unresponsive.Two در اتوبوس درمانده به انجام هر کاری اما مراقب بود، وقتی که اتوبوس رفت و از جاده ها و ناودان به سمت راننده train.The به بیمارستان

دانلود (2.36 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 18 بهمن 1395

همچنین پیشنهاد می شود