"قاتل اهلی" در کنفرانس خبری رم کرد!

بخشی از درگیری های لفظی کیمیایی و تهیه کننده فیلم در کنفرانس خبری....

دانلود (10.74 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 17 بهمن 1395
برچسب ویدیو : سینما هنر خبر

سینما

همچنین پیشنهاد می شود