چرخش روی صندلی

وقتی روی صندلی نشسته باشیم و بخواهیم بدون دست زدن به جایی روی به عقب برگردیم و بچرخیم کار دشواری است. در این آزمایش روشی را یاد می گیریم که چگونه با یک چرخ در حال چرخش این کار را انجام دهیم.

دانلود (1.89 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 19 بهمن 1395

ژیروسکوپ

همچنین پیشنهاد می شود